Projekto aprašymas

Tai pati didžiausia Fitosanitarinių tyrimų laboratorija Pabaltijo šalyse, kurioje įdiegta moderni nuotekų nukenksminimo įranga. Šios laboratorijos statyba buvo finansuojama PHARE ir valstybės biudžeto lėšomis.
Pelėsos ir Sukilėlių gatvių sankirtoje Vilniuje.
Pradėta statyti 2005 m.
Statyba baigta 2006 m.