Projekto aprašymas

Druskininkų vandenvalos įrenginių modernizavimas.
Išvalymo pajėgumas 5000 m3/parą.
Statyba buvo finansuojama ISPA ir Valstybės biudžeto lėšomis.
Statybos pradžia 2003 m.
Statybos pabaiga 2006 m.