ISTORIJA

UAB „Dzūkijos statyba“ įregistruota 1992 m. rugsėjo 29 d. Bendrovė įkurta privatizavus  Alytaus statybos tresto statybos valdybą Nr. 5. Buvusi organizacija veikė nuo 1972 m. ir dažniausiai statydavo pramoninės paskirties pastatus. Per 45 įmonės veiklos metus darbo specifika išliko mažai pakitusi, bendrovė daugiausia dirba stambiuose pramoninės, visuomeninės, gydomosios ir kitos paskirties statybos objektuose. Įmonėje nuolatos dirba nuo 150 iki 170 kvalifikuotų darbuotojų – inžinierių, statybos vadovų ir statybos darbininkų.
UAB „Dzūkijos statyba“ – generalinė rangovinė organizacija, tad laimėtų konkursų statinius įrengiame „nuo pamatų iki raktų“. Atliekame bendruosius ir specialiuosius statybos darbus.

KVALIFIKACIJA

Nuo 1996 m. –  Lietuvos statybininkų asociacijos narė.
Nuo 2001 m.  – atestuojama Statybos produkcijos sertifikavimo centre. Išduotas kvalifikacijos atestatas (Nr. 739) suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; kiti statiniai.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
Nuo 2006 m.- bendrovėje įdiegta  kokybės vadybos sistema  ISO 9001:2015
Nuo 2007 m. –bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2015
Nuo 2008 m. – bendrovėje įdiegta BS-OHSAS 18001:2007 darbuotojų  saugos ir sveikatos vadybos sistema.
2008m. visos trys sistemos resertifikuotos ir įdiegta integruota kokybės vadybos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.
Įmonėje dirba kvalifikuota inžinierių ir statybos vadovų komanda. Visi statybos vadovai atestuoti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre.

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB “Dzūkijos statyba” veikla – ypatingų statinių (gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, inžinerinių tinklų, kitų statinių) statyba. Bendrieji statybos darbai. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos tiekimo inžinerinių tinklų tiesimas; statinio  vandentiekio ir nuotekų šalinimo šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektros,  procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Organizacijos veikla neišvengiamai susijusi su gamtinių ir energetinių išteklių naudojimu, gamybinių atliekų susidarymu, teršalų emisijomis, profesine rizika bei galimomis avarijomis. Todėl organizacijos vadovybė, siekdama užtikrinti vykdomų statybos darbų kokybę, profesinės rizikos ir neigiamo poveikio aplinkai valdymą įsipareigoja:

  • Nuolat tobulėti, išlaikyti poziciją tarp pirmaujančių statybos organizacijų Alytaus regione, plėsti veiklą Lietuvoje;
  • Numatyti užsakovų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius inžinerinius sprendimus;
  • Tobulinti veiklos procesus, statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves ir darbo metodus;
  • Siekti nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo;
  • Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių ligų prevenciją;
  • Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai, vykdyti taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinti emisijas į atmosferą, skatinti susidarančių atliekų antrinį panaudojimą;
  • Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą;
  • Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas;
  • Numatyti ir skirti išteklius kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „Dzūkijos statyba“ įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės,  aplinkos apsaugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus.

UAB „Dzūkijos statyba“ politika prieinama visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. Visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Generalinis direktorius Alvydas Raguckas