ISTORIJA

UAB „Dzūkijos statyba“ įkurta privatizavus vieną iš Alytaus statybos tresto valdybų. Buvusi organizacija veikė nuo 1972 m. ir dažniausiai statydavo pramoninės paskirties pastatus.
Mūsų bendrovė yra generalinė rangovinė organizacija, tad laimėtų konkursų statinius įrengiame „nuo pamatų iki raktų“. Atliekame bendruosius statybos darbus. Specializuotiems darbams pasirenkame subrangovus. Turime santechnikos padalinį, kuriame dirbantys specialistai įrengia šildymą, vėdinimą, vamzdynų izoliaciją. Santechnikos padalinys šiuos darbus kvalifikuotai atlieka ne tik mūsų, bet ir kitų rangovų organizacijose.

KVALIFIKACIJA

1996m. sausio mėn. UAB “Dzukijos statyba” priimta į Lietuvos statybininkų asociaciją.
Nuo 2001m. įmonė atestuojama Statybos produkcijos sertifikavimo centre. Išduotas kvalifikacijos atestatas suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.
2006 m. bendrovėje įdiegta  kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2001
2007 m. – aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001:2005.
Taip pat yra įdiegta BS-OHSAS 18001:2007 darbuotojų  saugos ir sveikatos vadybos sistema.
2008m. visos trys sistemos resertifikuotos ir įdiegta integruota kokybės vadybos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.
Įmonėje dirba kvalifikuota inžinierių ir statybos vadovų komanda. Visi statybos vadovai atestuoti Aplinkos ministerijoje.

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB “Dzūkijos statyba” veikla – ypatingų statinių (gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, inžinerinių tinklų, kitų statinių) statyba. Bendrieji statybos darbai. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos tiekimo inžinerinių tinklų tiesimas; statinio  vandentiekio ir nuotekų šalinimo šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektros,  procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Organizacijos veikla neišvengiamai susijusi su gamtinių ir energetinių išteklių naudojimu, gamybinių atliekų susidarymu, teršalų emisijomis, profesine rizika bei galimomis avarijomis. Todėl organizacijos vadovybė, siekdama užtikrinti vykdomų statybos darbų kokybę, profesinės rizikos ir neigiamo poveikio aplinkai valdymą įsipareigoja:

  • Nuolat tobulėti, išlaikyti poziciją tarp pirmaujančių statybos organizacijų Alytaus regione, plėsti veiklą Lietuvoje;
  • Numatyti užsakovų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius inžinerinius sprendimus;
  • Tobulinti veiklos procesus, statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves ir darbo metodus;
  • Siekti nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo;
  • Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių ligų prevenciją;
  • Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai, vykdyti taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinti emisijas į atmosferą, skatinti susidarančių atliekų antrinį panaudojimą;
  • Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą;
  • Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas;
  • Numatyti ir skirti išteklius kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „Dzūkijos statyba“ įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės,  aplinkos apsaugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus.

UAB „Dzūkijos statyba“ politika prieinama visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. Visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Generalinis direktorius Alvydas Raguckas