2015m. balandžio 18d. buvo sėkmingai atlikta UAB “Dzūkijos statyba” pakartotinė ISO standartų sertifikavimo procedūra. Jos metu buvo nustatyta organizacijos vadybos, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų atitiktis standarto reikalavimams ir audito kriterijams, įvertintas sistemų gebėjimas užtikrinti, kad organizacija atitiktų taikomus įstatyminius, priežiūros ir sutarčių reikalavimus.